Letošní ročník Skotských her Sychrov obohatí opět mezinárodní soutěž skotských dudáků a bubeníků a to již třetí ročník soutěže The Silver Reed Competition. Bude probíhat po celý den v areálu zámeckého parku a je otevřena pro všechny hráče na skotské dudy a bubny na všech úrovních, od začátečníků po pokročilé.

Soutěže začínají ve 13:00 a poběží během dne na různých stanovištích po celém parku. Soutěžící budou o svých soutěžních časech předem informováni. Soutěž bude pokračovat, dokud nevystoupí všichni účastníci.

Vítězové jednotlivých kategorii obdrží putovní ceny, které věnoval hlavní pořadatel skotských her. Celkový vítěz dudácké soutěže – Silver Reed Competition – obdrží putovní trofej, kterou věnoval zakladatel Skotských her Sychrov, Václav Rout. Celkový vítěz bubenické soutěže, kategorie snare drum, obdrží putovní cenu – Alec Brown Trophy -, kterou věnoval Markus Edl na památku mnohonásobného účastníka Skotských her Sychrov, v roce 2023 zesnulého PM Aleca Browna. Celkoví vítězové jednotlivých kategorií v úrovni Advanced navíc obdrží peněžní ceny (viz Pravidla).

Přihlášky do soutěže pouze na místě u informačního stánku v den soutěže.

Výsledky
1. ročník 2022 – vítěz Silver Reed Competition – Kian Johnston
2. ročník 2023

Pravidla pro dudácké a bubenické soutěže během 24. Skotských her Sychrov

1. Soutěže jsou rozděleny do jednotlivých úrovní (Grades), aby byla zajištěna spravedlivá soutěž mezi hráči podobné úrovně dovedností.
2. Konečnou pravomoc při výkladu soutěžních pravidel má hlavní rozhodčí jmenovaný pořadatelem akce. Účinkující se mohou proti rozhodnutí ostatních rozhodčí odvolat ke konečnému řešení k hlavnímu rozhodčímu.
3. U všech účinkujících je vyžadován tradiční skotský oděv, přičemž o přijatelnosti kostýmů rozhoduje hlavní rozhodčí. Všichni účinkující musí mít na sobě minimálně:
Kilt s kiltpinem (v nejlepším stavu).
Košile s kravatou (nebo motýlkem)
Glengarry
Sporran
Ponožky s podvazky
Ghillie Brogue
Vesta (nebo sako)
4. Registrace probíhá v den konání akce od 9:00 do 12:00 hodin zdarma u informačního stánku. Soutěžícím bude přiděleno viditelné číslo soutěžícího, které budou nosit během závodu.
5. Soutěžní časy jsou od 13:00 do 17:00 hodin v zámeckém parku na Sychrově. Soutěžící budou nasměrováni do prostoru finálního ladění hlavním stuartem 5 minut před startem.
6. Po skončení soutěže budou soutěžícím a rozhodčím k dispozici k nahlédnutí výsledkové listiny. Účinkující mohou požádat o zaslání individuálních výsledkových listin e-mailem.
7. Soutěže ve hře na dudy a bubny během 24. Skotských her Sychrov jsou rozděleny do následujících úrovní:
Dudáci: Začátečníci, Nováčci a Pokročilí.
Bubeníci (snare drum): Nováčci a Pokročilí.
8. Pro každou úroveň jsou uvedeny podrobné požadavky, aby hráči splňovali konkrétní kritéria dovedností. Pro jednotlivé úrovně jsou stanoveny následující soutěžní disciplíny (piping):
Začátečníci
– Hráč by měl být schopen hrát na dudy alespoň 10 minut, být schopen dosáhnout základního ladění a hrát bez mnoha chyb. Zahrát 1x Slow Air nebo pochod (2 části Slow Air nebo pochodu s obvyklým opakováním – délka cca 1,5 minuty): „úvodní“ soutěž pro každého začínajícího dudáka.
Nováčci
– Hráč by měl umět hrát na dudy alespoň 15 minut, být schopen dosáhnout základního ladění a hrát bez mnoha chyb. Pro soutěž zahraje 4 části Quik March (Dvě skladby po 2 částech nebo jednu skladbu složenou ze 4 částí – pochod v 4/4, 3/4 nebo 6/8 rytmu s obvyklými opakováními – trvání cca 3 minuty).
Pokročilí
Hráč by měl být schopen hrát na dudy alespoň hodinu, umět dokonale sladit drony s chanterem tak, aby byl zvuk dobře vyvážený, hrát bez chyb a dát svému výkonu jednoduchý výraz.
Kategorie 1:
March / Strathspey / Reel (velký soutěžní set sestávající ze 4 částí 2/4 pochodu, 4 částí Strathspey a 4 částí reelu – délka trvání: cca 5 minut). Na výběr 2 sety – porota na pódiu rozhodne, který set se má hrát a zda jednou nebo dvakrát za sebou.
Kategorie 2:
Hornpipe / Jig (soutěžní set skládající se ze 4 částí hornpipe a 4 částí jigu – délka trvání: cca 3 minuty). Na výběr 2 sety – porota na pódiu rozhodne, který set se má hrát a zda jednou nebo dvakrát za sebou.
9. Soutěže v bubnování – Snare Drum – během 24. Skotských her Sychrov jsou rozděleny do dvou úrovní:
a. Nováčci
b. Pokročilí
Nováčci – Snare Drum
– Pochody (3/4, 4/4, 6/8) – každý alespoň čtyři části
Pokročilí – Snare Drum
– March/Strathspey/Reel – každý alespoň ze čtyř částí,
10. Vítězové jednotlivých soutěžních disciplín obdrží putovní trofej věnovanou pořadatelem akce.
11. Peněžní ceny obdrží první tři soutěžící v celkovém pořadí úrovně Pokročilí a to jak v dudácké, tak I bubenické sekci.
12. Celkový vítěz v celkovém pořadí v dudácké soutěži na úrovni Pokročilí (součet bodů z obou soutěžních disciplín) obdrží putovní trofej – The Silver Reed Trophy – věnovanou Václavem Routem, zakladatelem Skotských her Sychrov.
Celkový vítěz v bubenické soutěži na úrovni Pokročilí obdrží putovní trofej – The Alec Brown Memorial Trophy – věnovanou Markusem Edlem.
13. Soutěžící v bubenických soutěžích v kategorii Snare Drum musí být doprovázeni dudákem.
14. Soutěžící na prvních třech místech celkového pořadí na úrovni Pokročilí (u dudáků součet bodů z obou soutěžních disciplín) budou odměněni peněžitou cenou. 1. místo – 100 eur, 2. místo – 60 eur, 3. místo – 40 eur.
15. Tato pravidla platí pro 24. ročník Sychrovských horalských her.