Na centrální ose parku proběhnou tradiční skotské těžkoatletické soutěže (viz níže), které se od letošního roku dělí na dvě části – amatérskou a profesionální. Amatérskou částí je kvalifikace, kde všichni účastníci obdrží Diplom s dosaženými výsledky a nejlepších pět účastníků kvalifikace obdrží i věcné ceny od pořadatel her (jelikož se v amatérské části jedná o trojboj, sčítají se všechny dosažené výsledky podle předem stanoveného klíče, přičemž podmínkou zápočtu do amatérského pořadí je i absolvování pokusu s kvalifikační kládou – mimo kvalifikaci se používá kláda cvičná).

Dva nejlepší účastníci kvalifikace navíc postoupí do závěrečného finále, kde se střetnou s nasazenými závodníky z České republiky i zahraničí. Vítězové jednotlivých finálových soutěží (včetně farmářského běhu) budou odměněni věcnými cenami od sponzorů 19. skotských her Sychrov (putovní štít se stříbrným symbolem jednotlivé soutěže, který věnoval partner her, klub Whisky&Kilt, lahev skotské single malt whisky Glenfiddich 12 let a roční členství v v klubu Whisky&Kilt). Celkový vítěz získá navíc lahev skotské single malt whisky Glenfiddich 18 let a putovní pohár věnovaný partnerskými skotskými hrami – the Cowal Highland Gathering.

Kvalifikace sportovních soutěží bude probíhat v sobotu od 9:00 do 14:30 v následujících disciplínách:

– hod závažím do dálky
– hod kládou
– vrh kamenem

Z kvalifikace budou vybráni dva nejúspěšnější účastníci, kteří se utkají ve finále s českými reprezentanty ve skotských těžkoatletických disciplínách.

Samostatnou soutěží, která bude však též vyhodnocena, bude farmářský běh,
který probíhá v sobotu od 9.00 hodin do 15.00 hodin.

Finále skotských těžkoatletických soutěží bude probíhat od 15:00 do 18:30 v následujících disciplínách:

– hod závažím do dálky
– hod závažím do výšky
– vrh kamenem
– hod kládou
– hod skotským kladivem

Pravidla skotských soutěží pro Skotské hry na Sychrově

 

Hod závažím do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit závaží za držadlo a libovolným způsobem (ale pouze jednou rukou) jej hodit co možná nejdále (povolen rozběh max. 2,5 m). Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Závaží je ocelová koule uchycená na ocelovém řetězu o třech článcích opatřeném ocelovým držadlem o celkové hmotnosti 28 liber (cca 14 kg).

Vrh kamenem do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit kámen do jedné ruky, ruku s kamenem opřít o rameno a prudkým pohybem vpřed hodit co možná nejdále (stejně jako při klasickém vrhu koulí). Je povolen rozběh, není povolena otočka. Závodník nesmí překročit kládu, která vyznačuje začátek dopadové dráhy (v případě překročení je pokus uznán za neplatný). Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Kámen je přírodní kamenná koule o přibližné hmotnosti 20 kg.

vrh kamenem do dálky

Hod závažím do výšky

Úkolem soutěžícího je uchopit závaží za držadlo a libovolným způsobem (ale pouze jednou rukou) jej přehodit přes laťku v určené výšce. Pokud se závaží dotkne laťky, ale neshodí ji, pokus je uznán jako platný. Po každém dokončeném kole se laťka zvyšuje o předem danou výšku. Vyhrává ten soutěžící, který úspěšně přehodí laťku v nejvyšší výšce. V případě rovnosti výsledků vyhrává ten soutěžící, který k překonání předchozí výšky potřeboval méně pokusů. Závaží je ocelový válec opatřený ocelovým držadlem o celkové hmotnosti 56 liber (cca 28 kg).

Hod kládou

Kláda je cca 5-6 m dlouhá, kůry zbavená, s jedním koncem užším. Úkolem soutěžícího je uchopit kládu oběma rukama za užší konec a opřít si ji o rameno. S takto drženou kládou se závodník rozběhne a ve vhodném okamžiku ji hodí (nejpozději však na místě předem označeném) tak, aby užší konec klády opsal ve vzduchu kruh kolmý k zemi a dopadl směrem od soutěžícího. Počítá se nikoliv dosažená vzdálenost, ale odklon od nakreslené osy – počítáno v cm nikoliv ve stupních.

hod kladou

Hod skotským kladivem

Úkolem soutěžícího je uchopit skotské kladivo za držadlo otočit se zády k místu, kam bude házet a po roztočení kladivo hodit. Při pokusu se nesmí nohy zvednout, ani nijak pohnout. Není povolen žádný rozběh ani otočka. Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Skotské kladivo je ocelová koule upevněná nad madle o délce cca 1 m o celkové hmotnosti 16 liber (cca 8 kg).

Farmářský běh

Méně běžná a velmi stará součást skotských her. Soutěžící uchopí za držadla dvě padesátikilová závaží (do každé ruky jedno) a vyjde po stanovené trase. Měří se úsek, který bez zastavení a odložení závaží ujde.

farmářský běh