Ve Skotsku se dnes obecně používá váhový a měrný systém stejný, jaký je v Anglii či v celé Evropské unii. Nebylo tomu však vždy. Skotsko má historicky odlišný systém měr a vah, jehož původ můžeme nalézt již před vznikem prvních skotských měst. Mnoho skotských měr a vah používalo stejný název jako v Anglii (např. libra, pinta, galon, atd.), zatímco jiné měly ryze skotský název (například obilný firlot, tobolka a další). V průběhu dějin se tyto míry a váhy navíc měnily a lišily se i v jednotlivých skotských oblastech. Navíc byly rozdílné i pro jednotlivé komodity (jiný objem měl galon vína a jiný objem galon piva). Jaké tedy byly jednotlivé skotské míry a váhy?

Základní jednotkou pro tekutiny byla pinta. Jedna pinta se dělila na 2 chopiny, 4 mutchinkse či 16 gillů. Jeden galon piva bylo 6 pint. Nejpozději od roku 1550 byla jedna velká pinta cca 1,8 litru a její díl (1 chopin = cca 0,9 l) byl obvyklou mírou pro prodej piva.

Základní měrnou jednotkou pro obilí, oves, a pod. byl firlot, který byl přibližným ekvivalentem anglického bušlu (bushel – 36,3 l). Firlot byla původně mělké cylindrické vědro, u něhož byla zákonem definována velikost v závislosti na obsahu pint obilí. Objem se postupně zvětšoval, až zákonem z roku 1618 dosáhl objemu 21,25 suchých pint (přibližně 34,6 l). Pro ječmen (základní surovinu pro výrobu piva a whisky) byl však firlot odlišného objemu a činil 31 suchých pint (přibližně 49,5 litru). Firlot se dělil na 4 haldy (peck), z nichž každá obsahovala 4 lippie či forpety. 4 firloty byly 1 boll, přičemž 16 bollů byl 1 chalder.

Základní váhovou jednotkou ve Skotsku byla unce. Ta se dělila na 16 kapek (drops) či pro drahé kovy 24 denárů, z nichž se každý skládal z 24 zrnek. V běžném obchodní styku se však používala libra, kterou tvořilo 16 uncí, přičemž 16 liber byl jeden kámen (stone). Před rokem 1563 se jeden kámen však skládal pouze z 15 liber Až do roku 1618 byl standardem vzorový kámen z Lanarku, který vážil 9,8 kg). Poté však byl přijat nový standard, který zmenšil váhu kamene na 7,89 kg.

Základní délkovou jednotkou byla ve Skotsku, stejně jako v Anglii, jedna stopa (feet), která se dělila na 12 palců (inch). Ve Skotsku se též používala měrná jednotka loket (ell), která odpovídala 37 palcům (0,94 m). Nedělila se však na palce, ale na zlomky (1/2, ¼,1/8, atd.). Pro větší míry se používala jako základní jednotka rod či lano (rope – skotsky raip), kterou tvořilo 6 loktů či 18,5 stopy (5,64 m), i když do 14. století byl 1 rod 20 stop. 24 loktů tvořilo koncem 16. století 1 skotský řetěz (chain) – 22,5 m.Řetěz tvořilo 100 ok o přibližné velikosti 0,22 m, které obchodníci používaly jako základní měrnou jednotku při prodeji např. skla. 40 lan tvořilo 1 skotský furlong (225 m), který byl také považován za délku, kterou může volský potah zorat bez přestávky. 8 furlongů tvořilo od 16. století jednu skotskou míli (1,8 km), jež byla delší, nežli míle anglická.

Přestože se to zdá jako zastaralé, i dnes se ve Skotsku běžně setkáte s tím, že při otázce na něčí váhu vám dotyčný odpoví, že váží dvanáct kamenů a pět liber. A vám nezbude, nežli si to přepočítat. Předchozí článek vám k tomu snad trochu pomůže…