Dudy, tak říkajíc, jsou nástroj vynikající nade všechny nástroje, neboť v sobě
obsahují schopnost k využití všeho: fouká se do nich lidským dechem jako
do flétny, jsou ovládány rukou jako viola, uváděny v chod jako varhany.

Joannes Cottonia

Tuto učebnici věnuji mým rodičům, kteří mne seznámili s hudbou,
a Williamu “Chipu” Doehringovi III.,
který vedl moje první kroky při hře na skotské dudy.

Václav Rout

A teď jí zdarma věnuji i Vám.